Nørrebro Fighters sportsforening

Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune. Vi er drevet af frivillige og har en flad og uformel foreningsstruktur. Hos os hjælper alle – til gengæld får du nye venskaber og bliver en del af et fællesskab.

Vores formål er at skabe sociale fællesskaber og gode oplevelser for vores medlemmer med kampsport som middel. Læs lokalavisen NørrebroLIVs rosende omtale af vores initiativ her.

Værdier

Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber. Vi forventer, at alle medlemmer lever op til:

 

1) At vi skaber plads til alle uanset baggrund, niveau, køn, alder og etnicitet, herunder holder priserne lave, så alle kan være med. Vores pige- og kvindehold har muligheden for at træne uden hijab med kvindelige trænere, og børn og unge fra lokalområdet er en vigtig del af foreningen.

 

2) At vi giver plads til individet og samtidig fokuserer på at gøre Nørrebro Fighters til et sted, hvor medlemmer kan møde forskellighed og fællesskab på tværs af alder, køn og etnicitet.

 

3) At vi alle bidrager til at skabe en stærk og sund frivilligkultur via frivilligt arbejde, blandt andet ved at deltage i lokalmiljøets arrangementer og bidrage til et godt foreningsliv på Nørrebro.

 

Vores historie

Nørrebro Fighters startede som forening den 1. september 2013 af folk med mange års erfaring og kompetencer både inden for kampsport og foreningsarbejde. Vi brød ud fra en anden Nørrebro-forening for at skabe en forening med bedre styr på sin administration og med større fokus på medlemmerne. Efter hårdt arbejde fra de få grundlæggere af foreningen kunne vi – på vores 1. års dag – præsentere et medlemstal på 70. Vi blev også hjulpet godt på vej af sponsorat fra Better Collective og donation af gammelt træningsudstyr fra medlemmer og venner. Vi er i dag en veletableret forening, der møder stor velvilje i lokalmiljøet og hos interessenter.

Nørrebro Fighters fik en bevilling til et rekrutteringsprojekt i 2014. Vi lavede derfor forskellige holdningsundersøgelser og aktiviteter for at få endnu flere seje børn og unge med i klubben. Målgruppen for projektet var især de 13-18 årige i lokalområdet. Projektet fokuserede på at fortælle om netop de fordele, vi kan tilbyde i Nørrebro Fighters. I 2016 vandt vi NØBU-prisen for vores gode arbejde med frivillighed og integration på Nørrebro. Klubben fik en bevilling på 30.000 kr. af Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2016. Skolesamarbejdet var en del af Åben Skole. Midlerne blev brugt til at lave samarbejder med lokale skoler.

Vi tilbød forløb af forskellig varighed, hvor frivillige trænere fra klubben kom ud og underviste eleverne i kickboksning enten i idrætstimerne eller som valgfag. Formålet med Skoleprojektet var at bygge bro mellem lokale skoler på Nørrebro og foreningen, så endnu flere børn og unge kunne få glæde af sporten og forhåbentlig have lyst til at tilslutte sig vores klub.

 

Bestyrelsen

Nørrebro Fighters er drevet af en bestyrelse, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Det er bestyrelsens opgave at sikre foreningens overlevelse, og at vi lever op til vores værdier og formål (som du kan læse ovenfor). Du kan se på siden Frivillighed i foreningen, hvilke opgaver bestyrelsen konkret varetager.

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen, også selvom du ikke har siddet i en bestyrelse før.


Samarbejde

Vi samarbejder med Ressourcecentret Ydre Nørrebro (RCYN), en del af socialforsorgen, som beskæftiger sig med børn og unge. Derfor arrangerer de lektiecafé, sportsarrangementer og samarbejder med idrætsforeninger som Nørrebro Fighters. Her er god karma og skønne mennesker. Vi låner træningslokale i RCYN, og de er vores dejlige og kære venner, uden hvem vi ville stå på gaden!

Nørrebro Fighters har i 2015 underskrevet Københavns Mangfoldighedscharter – et initiativ startet i 2011 for foreninger, organisationer og virksomheder i kommunen, der satser på og

aktivt ønsker at øge mangfoldighed i københavnske virksomheder og i det københavnske foreningsliv.

Nørrebro Fighters underviser i kickboksning 2-3 gange årligt til FerieCamp, som er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og unge.

Vi samarbejder også med Nørrebro Idrætsråd, Idrætsprojektet, lokale boligforeninger og andre sociale aktører på Nørrebro.


Presse

Hvis du har brug for yderligere information skriv til os her.

Nørrebro Fighters plakat
Nørrebro Fighters flyer
Pressebrev
Brev til skoler

Vores film er udarbejdet af Morten Øbro Fotograf – Nørrebro Fighters Promotion film med støtte fra Kulturstyrelsen

Find os her