Om os

Nørrebro Fighters sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi har en flad og uformel foreningsstruktur. Hos os hjælper alle, til gengæld får du nye venskaber og bliver en del af et fællesskab.

IMG_3063 IMG_3065

 

Mål
Vores mål er at skabe sociale fællesskaber og gode oplevelser for vores medlemmer med kampsport som middel.

IMG_3064 grillbillede

Værdier
Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber. Det udmønter sig ved,

1) At vi skaber plads til alle uanset baggrund, niveau, køn, alder og etnicitet, samt holder priserne lave, så alle kan være med.
Vores pige- og kvindehold har muligheden for at træne uden hijab med kvindelige trænere, og børn og unge fra lokalområdet er en vigtig del af foreningen.
2) At vi giver plads til individet og samtidig fokuserer på at gøre Nørrebro Fighters til et sted, hvor medlemmer kan møde forskellighed og fællesskab på tværs af alder, køn og etnicitet.
3) At vi alle bidrager til at skabe en stærk og sund frivilligkultur via frivilligt arbejde, blandt andet ved at deltage i lokalmiljøets arrangementer og bidrage til et godt foreningsliv på Nørrebro.

Nørrebro Fighters har i 2015 underskrevet Københavns Mangfoldighedscharter, et initiativ startet i 2011 for foreninger, organisationer og virksomheder i kommunen, der satser på og aktivt ønsker at øge mangfoldighed i københavnske virksomheder og i det københavnske foreningsliv.

 

Vores historie

Nørrebro Fighters startede som forening den 1. september 2013 af folk med mange års erfaring og kompetencer, både inden for kampsport og foreningsarbejde. Vi brød ud fra en anden Nørrebro-forening for at skabe en forening med bedre styr på sin administration og med større fokus på medlemmerne. Efter hårdt arbejde fra de få grundlæggere af foreningen, kunne vi – på vores 1. års dag – præsentere et medlemstal på 70. Vi er i dag en veletableret forening, der møder stor velvilje i lokalmiljøet og hos interessenter.

IMG_3069 gruppeløb
Frivillige fra Nørrebro Fighters

 

Bestyrelsen
Som i andre foreninger er bestyrelsen valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling til at forestå den daglige ledelse af foreningen. Det kan eksempelvis være rapportering til kommunen, rekruttering af trænere, budgettering af foreningens resurser, udarbejdelse af regnskab og budget og holdplan. Alle bestyrelsesmedlemmer sidder også i en række frivillige arbejdsgrupper for at sikre, at det frivillige arbejde følger foreningens overordnede strategi.

 

WP_20151123_17_24_25_Pro

Formand: Christina Relsted
Næstformand: Jibran Sarwar
Kasserer: Signe Skov Thomsen
Medlemmer: Maria Barthomæussen, Iben von Holck, Esther Sandholdt Hansen, Frej Sonne.

Du kan kontakte vores bestyrelse og trænere se Kontakt

Trænere

Unlike the how to track a cell phone without installing software apple watch, zenwatch 2 buyers can opt for a khaki leather band should they really, really want to
 1. Alexander Bergmann Alexander Bergmann
 2. Christina Relsted Christina Relsted
 3. Esther Sandholt Hansen Esther Sandholt Hansen
 4. Hosam Zarzoura Hosam Zarzoura
 5. Jens Bondegaard Thomsen Jens Bondegaard Thomsen
 6. Jessica Pingel Jessica Pingel
 7. Jibran Sarwar Jibran Sarwar
 8. Johanne Hav Hermansen Johanne Hav Hermansen
 9. Meng Xianglian Meng Xianglian
 10. Mirjam Trier Mirjam Trier
 11. Nina Lund Nina Lund
 12. Signe Skov Signe Skov
 13. Trine Hansen Trine Hansen