Nørrebro Fighters sportsforening

Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi har en flad og uformel foreningsstruktur. Hos os hjælper alle, til gengæld får du nye venskaber og bliver en del af et fællesskab

Vores mål er at skabe sociale fællesskaber og gode oplevelser for vores medlemmer med kampsport som middel.

Værdier

Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber. Det udmønter sig ved,

1) At vi skaber plads til alle uanset baggrund, niveau, køn, alder og etnicitet, samt holder priserne lave, så alle kan være med. Vores pige- og kvindehold har muligheden for at træne uden hijab med kvindelige trænere, og børn og unge fra lokalområdet er en vigtig del af foreningen.

2) At vi giver plads til individet og samtidig fokuserer på at gøre Nørrebro Fighters til et sted, hvor medlemmer kan møde forskellighed og fællesskab på tværs af alder, køn og etnicitet.

3) At vi alle bidrager til at skabe en stærk og sund frivilligkultur via frivilligt arbejde, blandt andet ved at deltage i lokalmiljøets arrangementer og bidrage til et godt foreningsliv på Nørrebro.

Nørrebro Fighters har i 2015 underskrevet Københavns Mangfoldighedscharter, et initiativ startet i 2011 for foreninger, organisationer og virksomheder i kommunen, der satser på og aktivt ønsker at øge mangfoldighed i københavnske virksomheder og i det københavnske foreningsliv.

Vores historie

Nørrebro Fighters startede som forening den 1. september 2013 af folk med mange års erfaring og kompetencer, både inden for kampsport og foreningsarbejde. Vi brød ud fra en anden Nørrebro-forening for at skabe en forening med bedre styr på sin administration og med større fokus på medlemmerne. Efter hårdt arbejde fra de få grundlæggere af foreningen, kunne vi – på vores 1. års dag – præsentere et medlemstal på 70. Vi er i dag en veletableret forening, der møder stor velvilje i lokalmiljøet og hos interessenter.

Bestyrelsen

Som i andre foreninger er bestyrelsen valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling til at forestå den daglige ledelse af foreningen. Det kan eksempelvis være rapportering til kommunen, rekruttering af trænere, budgettering af foreningens resurser, udarbejdelse af regnskab og budget og holdplan. Alle bestyrelsesmedlemmer sidder også i en række frivillige arbejdsgrupper for at sikre, at det frivillige arbejde følger foreningens overordnede strategi.

Formand: Christina Relsted
Næstformand: Jibran Sarwar
Kasserer: Signe Skov Thomsen

MEDLEMMER:
Maria Barthomæussen
Iben von Holck
Esther Sandholdt Hanse
Frej Sonne.


Nørrebro Fighters samarbejder med Kulturstyrelsen og Københavns Kommune

Nørrebro Fighters har i 2016 fået bevilget 30.000 kr. af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Midlerne skal bruges til at lave samarbejder med skoler på Nørrebro i 2016. Skolesamarbejdet er en del af Åben Skole, hvis formål er at skabe partnerskaber mellem skoler og den lokale omverden. Nørrebro Fighters tilbyder lokale skoler forløb af forskellig varighed, hvor frivillige trænere fra klubben kommer ud og underviser eleverne i kickboksning enten i idrætstimerne eller som valgfag. Formålet med Skoleprojektet er at bygge bro mellem lokale skoler på Nørrebro og foreningen så endnu flere børn og unge kan få glæde af sporten, og forhåbentlig have lyst til at tilslutte sig vores klub. De frivillige koordinatorer for projektet er juniortrænerne Mirjam, Jens og Alexander. Læs mere om skoleprojektet her: Brev til skoler.

Nørrebro Fighters fik en bevilling til et rekrutteringsprojekt i 2014. Vi lavede derfor forskellige holdningsundersøgelser og aktiviteter for at få endnu flere seje børn og unge med i klubben. Målgruppen for projektet var især de 13-18 årige i lokalområdet.

Projektet fokuserede på at fortælle om netop de fordele vi kan tilbyde i Nørrebro Fighters. Du kan følge med i vores events på vores Facebook side.

Nørrebro Fighters underviser i kickboksning 2-3 gange årligt til FerieCamp, som er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og unge.

 

 

 


FUNDRAISING

Nørrebro Fighters er delvist finansieret via fundraising og sponsorater. Herigennem har vi mulighed for at holde kontingentsatsen lav, og sikre at alle medlemmer – uanset økonomiske resurser – har mulighed for at træne hos os. Vi tager altid imod Sponsorater med kyshånd, og vi kan forsikre en giver om, at sponsorater af den ene eller anden art vil skabe glæde hos vores medlemmer og kun vil blive brugt til medlemmernes gode.

Gennem tiden har fundraisingen skaffet os midler til sociale arrangementer, udstyr til børn og unge, opstart af foreningen samt et rekrutteringsprojekt omkring at nå bredere ud til børn og unge. Eksempelvis har vi i 2015 modtaget 10.000 kr. fra Johannes Fog Fonden til udstyr og sociale arrangementer.

Da Nørrebro Fighter startede op som forening, blev vi hjulpet godt på vej af sponsorater i form af pengebeløb og gammelt træningsudstyr.

Du kan skrive til Kathrin Jubt på katjubt@gmail.com, som er ansvarlig for fundraising og sponsorater.

DONATION AF UDSTYR

I Nørrebro Fighters er vi altid glade for at modtage træningsudstyr, nyt som gammelt. Hvis du er indehaver af noget gammelt træningsudstyr, som du vil af med, må du meget gerne kontakte os på kontakt@norrebrofighters.dk.

Vi har brug for kickbokse-udstyr til vores børn, unge og voksne i form af boksehandsker, benskinner, veste og hjelme samt pads og sparkepuder. Men vi har også brug for træningsudstyr som: sjippetorve, håndvægte (2-3 kg), stepbænke, træningselastikker, træningsbolde/medicine ball (5 kg), slam ball (5 kg), speedball, balance board, 1 yoga swiss bold og meget mere.

Vi henter gerne udstyret på din adresse, hvis du bor i eller omkring København, og du belønnes med din helt egen Nørrebro Fighters T-shirt og en tak på vores hjemmeside.

Samarbejdspartnere

RCYN

Vores dejlige og kære venner, uden hvem vi ville stå på gaden! Vi samarbejder med Ressourcecentret Ydre Nørrebro (RCYN), en del af socialforsorgen, som beskæftiger sig med børn og unge. Derfor arrangerer de lektiecafe, sportsarrangementer og samarbejder med idrætsforeninger som Nørrebro Fighters. Her er god karma og skønne mennesker. Vi låner træningslokale i RCYN.

Better Collective

En håndsrækning, da vi manglede det allermest (ved vores opstart 2013). Hos Better Collective tænker de med hjertet, og derfor har de sponsoreret os, da vi stod uden noget som helst. Det er god stil, og derfor sender vi dagligt vores bedste wibes mod Better Collective.

Presse

Hvis du har brug for yderligere information, skriv til os her.

Nørrebro Fighters plakat
Nørrebro Fighters flyer
Pressebrev
Brev til skoler

 

 

 

 

 

Tak til

I Nørrebro Fighters lever vi af indsatsen fra de frivillige – både internt og eksternt – og vil derfor gerne give en stor tak til alle dem, der har hjulpet os med at gøre foreningen til den succes, den er i dag:

Alle vores dejlige trænere, bestyrelsesmedlemmer og klubmedlemmer der påtager sig en masse opgaver og frivilligt arbejde.

Klaus Lorenzen, Nørrebro Idrætsråd, for gentagende hjælp ved opstart og kursusafholdelse.

Nikolaj W. Severin for design af klub logo. Signe Roswall for design af vores flyers.

Liv Bang (fotograf: www.livbang.com): Shinken-do grading fotos 4 feb. 2014. Fotos på Facebook

Anne von Holck (grafisk designer: tegnestuentrojka.dk) for grafik til ad hoc opgaver.

Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingefair.dk: fotoserie af pigekick.

 

Esther og Sigrids mor for syning af udstyr.

Nikolai Lorenzen, Helene Lykke Glassow Hansen, Ginnie Goltermann og flere af vores medlemmer for donation af brugt træningsudstyr.

Lotte R. Petersen (Red Barnet Ungdom) og Tim Alexander (Dansk Flygtningehjælp) for godt samarbejde ved vores Åbent hus event.

Pia Lyck Festersen Websitefixer. (www.plyck.dk)

Stephanie Munchmallow Hjemmeside programmør

Morten Øbro Fotograf – Nørrebro Fighters Promotion film med støtte fra Kulturstyrelsen

Mie Ørsted Lund (Pigefestival foto serie FB d. 26/9/15)

 

 

 

 

Find os her