Indkaldelse til Generalforsamling 2015

 

Kære medlem/forældre til medlem i Nørrebro Fighters

Den 20. januar 2015 kl. 17.15-19.30 hos RCYN på Tagensvej 85D, holder vi Generalforsamling i Nørrebro Fighters.


Tænker du også:

“Generalforsamling? Det har vist ikke noget med mig at gøre…”?

Sådan er det ikke. Du eller dit barn træner og er medlem i Nørrebro Fighters, som er en forening, hvor alle medlemmer er lige meget med til at bestemme over klubben og de ting, der sker i klubben.

På generalforsamlingen lærer du, hvordan klubben er opbygget, og hvem, der står for hvad. Og det er til generalforsamlingen, at du har mulighed for at sige sin mening om stort og småt. Det kan være:

– Hvilket udstyr skal købes?
– Hvornår skal træningstiderne lægge?
– Hvilke arrangementer skal vi holde?
– Hvad skal det koste at træne?
– Hvordan skal vores hjemmeside og flyers se ud?

Du kan også bare komme og lytte – man behøves ikke sige noget. Det en rigtig god mulighed for at møde de andre fra klubben til en hyggelig eftermiddag.

NB: Vi lancerer også vores nye reklamefilm med vores seje medlemmer! Så kom og kig med!

 


Agenda:

kl. 17.15-17.30: Velkommen

kl. 17.30-17.40: Valg af dirigent og referant + optælling af stemmeberettigede deltagere

kl. 17.40-17.55: Bestyrelsens beretning

kl. 17.55-18.15: Regnskabsaflæggelse

kl. 18.15-18.35: Budgetaflæggelse – herunder fastsættelse af kontingent
Forslag til kontingentstigning i 2015 på 230 kroner pr. mand (dog afhængig af lokalesituation, som præsenteres i bestyrelsens beretning)

kl.18.35-18.50: Valg til:
– Formand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
– Revisor og revisorsuppleanter

kl. 18.50-19.00: Indkomne forslag (skal sendes til bestyrelsen senest 13/1 2015 på kontakt@norrebrofighters.dk)

kl. 19.00-19.10: Præsentation af ny reklamefilm

kl. 19.10-19.30: Eventuelt
– Hvordan er det at være frivillig i NBF? – oplæg fra en frivillig
-Præsentation af arbejdsgrupper – mulighed for at lære mere om arbejdsgrupperne
– Noter


Punkt 4 + 5: Bestyrelsen sørger for at fremsende regnskab og budget til dig på denne mail senest 13/1


Punkt 6: Der er masser af plads i bestyrelsen, hvis man gerne vil prøve kræfter med det, og vi har brug for flere engagerede medlemmer. Det er din mulighed for at få indflydelse på foreningens fremtid.

Bestyrelsens funktion:
Som bestyrelse er vi valgt af generalforsamlingen til at lede foreningen året igennem, og vi skal derfor være loyale mod de beslutninger, generalforsamlingen traf. Hvis vi er i tvivl om hvilken retning, vi skal gå, kan det afklares ved en konkret behandling på den næste generalforsamling/ekstraordinær Generalforsamling.

Vi mødes cirka 8-12 gange årligt, men der er også opgaver/mails/beslutninger mellem møder, som man skal prioritere som bestyrelsesmedlem.

Det er vores opgave at stå for den daglige drift af foreningen, økonomi, ansættelse af trænere, medlemsregistrering ect. Samtidig skal vi beskrive de fremadrettede mål for foreningen, så de kan blive behandlet på kommende generalforsamlinger. Vi deler vores ressourcer mellem den daglige drift og det fremadrettede. Derfor besluter vi i nogle tilfælde at uddelegere opgaver til udvalg, personale eller lignende og på den måde samle flere ressourcer om bestyrelsen. Du kan læse mere konkret, hvilke arbejdsopgaver, vi sidder med i bestyrelsen, i det vedhæftede dokument.

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

– Christina Relsted (formand) (“barsel” 1. februar til 1. juli 2015)
– Jibran Sarwar (næstformand)
– Iben Holck (medlem)
– Nina Lund (medlem)
– Maria Bartholomaeussen (Suppleant – stiller op som medlem)

REPLY-TITLE

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

HTML STRING FOR AGE